15 lat Samorządność i Przedsiębiorczość

sipek

Stowarzyszenie Samorządność i Przedsiębiorczość obchodzi rocznicę 15 – lecia istnienia. Z tej okazji członkowie stowarzyszenia zorganizowali specjalną konferencje, która była podsumowaniem działalności SiP, a także prezentacją planów stowarzyszenia. Na wstępnie wiceprzewodniczący SiP Robert Minkina serdecznie podziękował ustępującym członkom zarządu SiP Joanie Słowińskiej oraz Grzegorzowi Pietrzykowskiemu. Następnie odbyła się krótka prezentacja.DSC02675DSC02658DSC02650DSC02664DSC02651DSC02648DSC02652DSC02668DSC02670DSC02672DSC02682DSC02683

– Chcieliśmy i nadal chcemy jako grupa społeczna sami decydować o sobie, a to jest podstawa samorządności – mówi przewodniczący SiP Robert Martynowski. – Jesteśmy samorządni, to znaczy, że sami wyznaczmy sobie cele, stawiamy zadania, sami się kontrolujemy. Przedsiębiorczość określamy jako sztukę radzenia sobie w przeróżnych sytuacjach życiowych. Już od 15 lat jesteśmy w Ostrowcu, a naszą misją jest aktywizowanie lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz rozwoju idei samorządowych i silnej innowacyjnej gospodarki. Słuchamy ludzi, a później analizujemy ich potrzeby. Chcemy być wzorcem idei: praworządności, przedsiębiorczości, samorządności przy zachowaniu pokory do tego, co nas otacza. Chcemy przyciągać i rozwijać osobowości, szukać sojuszników, a nie wrogów. Chcemy identyfikować i rozwiązywać lokalne problemy społeczne w oświacie, służbie zdrowia, w obszarze bezpieczeństwa i innych instytucji kształtujących poziom życia mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Jesteśmy przekonani , że rozwój gospodarczy przyniesie stabilność zawodową wszystkich grup społecznych i pozwoli zatrzymać emigrację pokolenia młodych ludzi. Wierzymy, że Ziemia Ostrowiecka może być rozwijającym się regionem, że silna gospodarka podniesie poziom życia wszystkich Ostrowczan. Do kontaktów i komunikacji ze społeczeństwem zamierzamy stosować rożne ankiety. Bardzo ważne jest propagowanie idei miasta przedsiębiorczego, zadbanie o edukację pracowników, a edukacja zawodowa powinna być przystosowana do wymagań rynku. Naszym zdaniem podatki mają duży wpływ na konkurencyjność naszej gospodarki. Będziemy dążyć do prostoty i przejrzystości, aby każdy podatnik mógł zrozumieć, ile ich podatków na co jest przeznaczanych. Jesteśmy za uruchomieniem programu budowy i utrzymania mieszkań socjalnych. 200 takich mieszkań do 2025 roku. Opowiadamy się za usunięciem zdewastowanych terenów i większej dostępności do parków. Jesteśmy za przeniesieniem bazy MPK w nowe miejsce, a na tym terenie proponujemy wybudowanie np. kampusu dla studentów. Każdy mieszkaniec i firma powinna mieć dostęp do szerokopasmowego internetu. Proponujemy wybudować wiadukt wzdłuż ulicy Żeromskiego. Niezwykle ważna jest promocja miasta. Powołanie ambasadorów Ostrowca i promocja naszego miasta na rożnych targach to także nasz cel. Chcemy zastopować wyludnianiu się Ostrowca. Nie zapominamy o wsparciu dla ubogich. Proponujemy pakiet usług i utworzenie miejsc, gdzie będą świadczone usługi: prania i wymiany odzieży, podstawowej opieki medycznej, udostępniania książek i czasopism, wprowadzenia liczników energii elektrycznej na karty, udostępniania używanego, ale sprawnego sprzętu RTV i AGD.

Silne ostrowieckie firmy są kluczem do wzmocnienia gospodarki i pozycji regionu. Dziś o randze regionu decyduje siła gospodarki. Gospodarkę zaś budują przedsiębiorcy, którzy nie tylko kupują, produkuj i sprzedają, ale także tworzą miejsca pracy. Takie są zamierzenia naszego stowarzyszenia i tak chcemy działać.

Na pytanie czy członkowie stowarzyszenia SiP zamierzają barć udział w wyborach samorządowych w 2018 roku Robert Marynowski odpowiedział, że do wyborów są przygotowani, ale ostateczna decyzja zostanie podjęta wówczas, gdy będzie znana ordynacja wyborcza.

Polecamy również