Nowa droga w Denkówku

denkowek

Zgoda buduje, w przenośni i dosłownie. Dzięki bowiem dobrej współpracy dwóch samorządów Bodzechowa i Powiatu udało się kompleksowo wyremontować drogę w Denkówku w gminie Bodzechów. Dzisiaj w południe nastąpiło jej uroczyste otwarcie. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak, Wicestarosta Andrzej Jabłoński, Wójt Gminy Jerzy Murzyn, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Sobieraj, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Cisek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Adam Podsiadło, miejscowa Radna Monika Niedbała oraz mieszkańcy ulicy.  d1 d2  denkowekZakres zadań był znaczny i obejmował wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nowej nawierzchni bitumicznej, po obydwu stronach wykonano chodnik o szerokości 2 m, kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi. Droga została oznakowana oraz usunięto kolizję sieci wodociągowej.
Wartość zadania to 2 199 633,99 zł z czego środki gminy Bodzechów to 824 862,75, środki budżetu powiatu to – 274 954,25 i dofinansowaNowa droga w Denkówku
Zgoda buduje, w przenośni i dosłownie. Dzięki bowiem dobrej współpracy dwóch samorządów Bodzechowa i Powiatu udało się kompleksowo wyremontować drogę w Denkówku w gminie Bodzechów. Dzisiaj w południe nastąpiło jej uroczyste otwarcie. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak, Wicestarosta Andrzej Jabłoński, Wójt Gminy Jerzy Murzyn, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Sobieraj, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Cisek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Adam Podsiadło, miejscowa Radna Monika Niedbała oraz mieszkańcy ulicy.
Zakres zadań był znaczny i obejmował wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nowej nawierzchni bitumicznej, po obydwu stronach wykonano chodnik o szerokości 2 m, kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi. Droga została oznakowana oraz usunięto kolizję sieci wodociągowej.
Wartość zadania to 2 199 633,99 zł z czego środki gminy Bodzechów to 824 862,75, środki budżetu powiatu to – 274 954,25 i dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 1 099 817,00 zł.

Polecamy również