CKU DUMNE Z KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

aneta pierscinska

W Centrum Kształcenia Ustawicznego poznali dzisiaj wyniki egzaminu zawodowego i mają powody do dumy.

– Mimo epidemii koronawirusa poza dwiema osobami słuchacze szkoły policealnej zdecydowali się przystąpić do egzaminu zawodowego. Kilka osób uzyskało 100 procent na egzaminie, pozostali niewiele mniej. To zasługuje na szczególne uznanie, biorąc pod uwagę, że placówki oświatowe funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Większość zajęć, począwszy od końca marca, odbywała się zdalnie. W przypadku kształcenia praktycznego to bardzo trudne do realizacji. Wcześniej swoje wyniki egzaminu zewnętrznego otrzymali absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które także napawają radością. Słuchacze podejmujący kształcenie zawodowe w CKU dowiedli, że poważnie traktują swoje wybory edukacyjne i życiowe, są odpowiedzialni i korzystają z tego, co oferuje placówka – mówi dyrektor CKU dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

A CKU oferuje dużo i będzie jeszcze więcej. Na prośbę słuchaczy i mieszkańców chcą uruchomić kolejny kwalifikacyjny kurs w zawodzie kucharz.

Z placówką współpracuje wielu pracodawców z różnych branż. Aby podnieść kompetencje nauczycieli zatrudnionych w CKU, dyrektor podpisała także umowy o szkoleniach branżowych dla nauczycieli z pracodawcami.

– Ze względu na bezpieczeństwo słuchaczy i pracowników, bo to jest niekwestionowany priorytet, ograniczyliśmy wizyty gości w CKU, ale pomimo że skromniej, to jednak celebrujemy ważne daty naszego kalendarza. Niedawno odbył się dzień głośnego czytania Balladyny, za chwilę na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy będziemy włączać się w ogólnopolskie obchody Tygodnia Kariery, nadal też będziemy promować przedsiębiorczość
i kreatywność – dodaje dyrektor A. Pierścińska-Maruszewska.

Polecamy również