K O M U N I K A T

budynek

W związku, z obowiązującym stanem epidemii na terenie kraju oraz zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID – 19, jak również nagminne łamanie zasad reżimu sanitarnego przez interesantów, Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako zarządca budynku użyteczności publicznej przy ul. Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim, na wniosek Kierowników jednostek znajdujących się w w/w obiekcie, podjął decyzję
w ograniczeniu dostępności interesantów do budynku z dniem
26.10.2020 roku – do odwołania.

Niemniej jednak, interesanci będą obsługiwani zgodnie z procedurami sanitarnymi danej jednostki.

Z A U T R U D N I E N I A P R Z E P R A S Z A M Y

Polecamy również