Obradowali radni powiatowi

sczolo

Odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. Wśród tematów poruszanych znalazły się m.in. dwie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego.s1 s2

Powiat Ostrowiecki zaskarża do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie  „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” oraz rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Powiat Ostrowiecki tym samym korzysta z przysługującego mu prawa do wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.

Polecamy również