Niezdrowa atmosfera wokół KP KSZO 1929

kp kszo zarzad

Oficjalny komunikat zarządu KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski.

W dniu dzisiejszym, tj. 14 maja 2021 roku do siedziby Klubu wpłynął wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KP KSZO 1929 podpisany przez 1/3 Członków Zwyczajnych, na którym w proponowanym porządku obrad znalazły się między innymi punkty w sprawie podjęcia uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych: Prezesa Zarządu, członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej i powołania w ich miejsce nowych władz Klubu.
Obecnie trwa analiza prawna poprawności złożonego wniosku i oczywiście, w przypadku spełniania wszelkich wymogów formalnych, jego wdrożenie w życie. Proponowany przez wnioskodawców termin zebrania to 31 maja 2021 roku.
W imieniu Zarządu KP KSZO 1929 informujemy, że nikt z obecnych członków władz klubu nie zamierza utrudniać wprowadzenia tej propozycji w życie, tym bardziej, że atmosfera ostatnich dni wokół Klubu robi się niezdrowa. Nikt też na siłę nie zamierza trzymać się pełnionych funkcji Prezesa czy też członków Zarządu.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich osób i środowisk, którym zależy na rozwoju i dobrej kondycji ostrowieckiej piłki nożnej o wzięcie odpowiedzialności za dalsze losy Klubu.

Zarząd KP KSZO 1929 w osobach:
Mirosław Świrta – Prezes Zarządu
Maciej Kozicki – Członek Zarządu
Sebastian Mazur – Członek Zarządu
Paweł Dudziński – Członek Zarządu

Polecamy również