PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH

przemoc

Przemoc wobec osób starszych, zależnych i niepełnosprawnych” to temat konferencji zorganizowanej w dniu  26 października 2021 r. w Ostrowieckim Browarze Kultury przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.DSC_7201-scaled

W konferencji uczestniczyli wicestarosta, Andrzej Jabłoński, Piotr Dasios, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, dyrektorzy jednostek powiatowych oraz miejskich, przedstawiciele ośrodków pomocowych z gmin  oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagodzy, nauczyciele, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i osoby pracujące z seniorami.

Prelekcję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadziła asp. szt. Anna Wasilewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz dr Marek Mudant, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza, specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

Dyrektor PCPR Joanna Pikus podczas konferencji podkreśliła, że przemoc nie tylko fizyczna, ale też ta przybierająca bardziej „wyrafinowane”, choć nie mniej bolesne formy, jest silnie obecna w relacjach międzyludzkich. Przemoc w rodzinie, zwłaszcza wobec osób starszych, zależnych i niepełnosprawnych to trudny, czasem nieoczywisty temat, wymagający głębokiej refleksji. Stąd też potrzeba głośnego mówienia o jej skali, wskazywania sposobów  radzenia sobie z nią w codziennym życiu.

Z kolei uczestnicy konferencji, którzy licznie przybyli na zaproszenie dyrekcji i pracowników PCPR-u zgodnie podkreślali, że jest ogromna potrzeba organizowania takich spotkań i głośnego akcentowania tego problemu.

Polecamy również