Questing po osiedlu Ogrody

1

2Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu „Korzenie i skrzydła” dofinansowanego z Programu NoweFIO.

Powstała mapa osiedla, którą już niedługo przejdą mieszkańcy Ostrowca, by poznać historię tego miejsca

Dziękujemy Questing – wyprawa po skarb i Zbyszkowi Tyczyńskiemu za merytoryczne czuwanie nad powstaniem Questu oraz Remigiuszowi Woźniakowi za kolejne warsztaty z Nordic Walkink.

Tekst i foto. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Polecamy również