Za nami kolejny sezon Akademii Pływackiej

Zakończył się program „Akademia Pływacka 2022” realizowany na Pływalni Rawszczyzna w okresach luty-czerwiec (klasy I) i wrzesień-grudzień 2022r. (klasy III). Wzięło w nim udział łącznie 827 uczniów ze wszystkich ostrowieckich szkół podstawowych.

Program współfinansowany był przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i Ministerstwo Sportu i Turystyki (dotacja 50.000 zł) ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Według założeń „Akademii Pływackiej 2022” każda z klas I i III miała możliwość uczestniczenia w 20 zajęciach nauki pływania. Szkoły i rodzice nie ponosili żadnych wydatków – organizatorzy zapewnili transport na basen i do szkoły, wstęp na obiekt i opiekę instruktorską. Uczniowie realizowali program opracowany przez MSiT, który obejmował także sprawdziany umiejętności. Łącznie w „Akademii Pływackiej 2022” uczestniczyło 70 grup szkoleniowych stworzonych z uczniów klas I i III.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski złożyła już wniosek o realizację podobnego programu w 2023 roku. Jeśli zostaną przyznane środki przez MSiT, zajęcia z klasami I rozpoczną się w styczniu, a z klasami III we wrześniu.

Polecamy również