Ostrowieccy policjanci doskonalą swoje umiejętności strzeleckie

Charakter służby policyjnej wymaga od funkcjonariuszy ciągłego doskonalenia różnych umiejętności. Dlatego też ostrowieccy stróże prawa, aby jak najlepiej pełnić obowiązki służbowe biorą udział w rożnych szkoleniach. Jednym z nich są treningi strzeleckie prowadzone ,,pod okiem” wyszkolonych instruktorów. Wszystko po to, aby wzorowo wykonywać swoje obowiązki służbowe i jak najskuteczniej reagować na zagrożenia.

Policjanci wychodząc na służbę nigdy nie wiedzą z jakimi trudnościami przyjdzie im się zmierzyć. Niestety służba policyjna jest nie przewidywalna. Najczęściej towarzyszą jej dynamiczne i niespodziewane sytuacje oraz presja czasu. Dlatego też funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim systematycznie doskonalą swoje umiejętności i biorą udział w cyklicznych szkoleniach, do których należą między innymi treningi strzeleckie. Takie zajęcia mają przygotować policjantów do niespodziewanych sytuacji oraz realizacji zadań w momentach stresowych. Wszystko po to, aby wzorowo wykonywać swoje obowiązki służbowe i jak najskuteczniej reagować na zagrożenia.

Podczas zajęć mundurowi korzystają z broni indywidualnej, którą pobierają do służby. Ćwiczenia podzielone są na dwie części. Najpierw odbywa się rozgrzewka, po której w części teoretycznej instruktor omawia między innymi zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy. Kolejno ma miejsce część praktyczna treningu, która odzwierciedla realne sytuacje, w których mogą się znaleźć mundurowi. Policjanci podczas ćwiczeń muszą się wykazać szybkością, opanowaniem i celnością podczas oddawania strzałów z broni.

Funkcjonariusze strzelają zarówno z broni krótkiej, którą wykorzystują w codziennej służbie oraz z broni długiej. Trenują strzelanie statyczne, szybkie, dynamiczne oraz symulacje. Jeden z takich treningów przeprowadzony został dzisiaj, pod czujnym okiem ostrowieckiego instruktora wyszkolenia strzeleckiego. Obejmował on strzelanie szybkie i dynamiczne ze służbowej broni krótkiej w warunkach ograniczonej widoczności z wykorzystaniem latarki.

Policjant posiadający broń palną, z uwagi na charakter tego środka, powinien posługiwać się nią perfekcyjnie. Dlatego właśnie umiejętność oddania celnego strzału w sytuacji dynamicznej ma tak istotne znaczenie. Systematyczne treningi niewątpliwie wpływają na podnoszenie poziomu wyszkolenia ostrowieckich policjantów.

Opr. EW

Źródło: KPP Ostrowiec Świętokrzyski1 2

Polecamy również