Finaliści Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości z Broniewskiego

152 3 4Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości ma w Liceum Broniewskiego długą tradycję. Co roku liceum może poszczycić się tytułami finalistów i laureatów. Tegoroczna olimpiada przeprowadzona była w 3 etapach. Etap pierwszy, pisemny, odbył się online – uczestnicy otrzymali 40 pytań testowych, które należało rozwiązać w ciągu 40min. Do II etapu, tym razem przeprowadzonego stacjonarnie, zakwalifikowali się wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali 50% punktów, możliwych do zdobycia w I etapie. Było ich 57. W etapie II uczestnicy rozwiązywali 4 zadania: sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wskazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców. Zawodnicy, którzy uzyskali powyżej 40%punktów w II etapie pisemnym otrzymali tytuł finalisty tejże olimpiady. W tegorocznej edycji olimpiady brały udział 3 uczennice z Liceum Broniewskiego: Laura Wrona z kl. 2d, Aleksandra Gołdyn z kl.4h i Weronika Gierczak z kl. 3d. Wszystkie 3 uczennice zdobyły tytuł finalistek. To wielki sukces. Gratulujemy uczennicom i ich opiekunowi mgr inż. Robertowi Wardzie.

Polecamy również