Debata Oksfordzka z udziałem Liceum Broniewskiego

1 2 3 4 5 6 7 8 11

W dn. 18 kwietnia bieżącego roku odbyła się kolejna edycja debaty oksfordzkiej organizowanej przez Liceum Broniewskiego pod patronatem Starosty Ostrowieckiego i Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Współorganizatorem wydarzenia było koło naukowe debat oksfordzkich działające przy UMCS w Lublinie.. Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Św. – miejscu niezwykle klimatycznym. Swoją obecnością zaszczycił Pan Mariusz Łata – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Pan Kacper Sordyl przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego UMCS.

Pan Kacper Sordyl poprowadził szkolenie z zakresu debat oksfordzkich, zasiadł także w komisji sędziowskiej. Tematem tegorocznej edycji było rozważanie, czy lęk klimatyczny jest większym zagrożeniem dla społeczeństw zachodnich niż kryzys klimatyczny. Uczestnikami debaty byli uczniowie Liceum Broniewskiego –Maciej

Borecki, Natalia Majewska, Filip Ufnal i Milena Kabat z klasy IIa oraz Małgorzata Krawczyk, Zuzanna Mucha, Patryk Świerta, Mikołaj Zieliński, Nikodem Wojciechowski z klasy IIb. Debata wzbudziła duże zainteresowanie wśród zaproszonych uczniów ze szkół podstawowych. Debatę prowadzili: Maja Kusik – wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz Igor Ostrowski – przewodniczący. Całe wydarzenie przygotowali nauczyciele Liceum Broniewskiego: pani Marzena Kusal, pani Anna Budzeń i pan Artur Tofil.

Polecamy również