Bo w numerze starownym jest moc

2Uczestnicy cyklu biegów „XI MosirGutwinRun 2023 – Półmaraton i Maraton na raty”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, wspierają Podopiecznego Fundacji Bo w Nas jest Moc Marka Łukasika, który w marcu ubiegłego roku uległ nieszczęśliwemu wypadkowi spadając z wysokości. Podczas tego upadku doznał złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym ze stłuczeniem rdzenia kręgowego. W wyniku urazu nastąpił niedowład spastyczny kończyn dolnych.

Poprzez organizowaną Aukcję „Bo w numerze startowym jest Moc – Postawmy Marka na nogi” pomagamy Markowi w walce o sprawność. Marka można wesprzeć również poprzez wpłatę na platformie pomagam.pl.

Regulamin Aukcji:

1. Organizatorem Aukcji jest Fundacja Bo w Nas jest Moc, a przedmiotem Aukcji są numery startowe od 1 do 550 przeznaczone dla uczestników cyklu biegów „XI MosirGutwinRun 2023 – Półmaraton i Maraton na raty”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim (szczegóły na stronie www.ostrowiecbiega.pl).

2. Udział w imprezie biegowej jest bezpłatny. Na rzecz organizatora, niezależnie od wylicytowanej kwoty, należy wpłacić przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów 10zł, co stanowi koszt wyprodukowania numeru startowego z czipem mierzącym czas.

3. Aukcja prowadzona jest wyłącznie w Wydarzeniu „XI MosirGutwinRun 2023 – 1. runda” dostępnym na platformie społecznościowej Facebook, którego współorganizatorami są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Fundacja Bo w Nas jest Moc. Licytacja poszczególnych numerów (od 1 do 550) jest możliwa wyłącznie pod wskazanym postem w Wydarzeniu – w odpowiedzi do komentarza napisanego przez jednego z Organizatorów Wydarzenia odnoszącego się do danego numeru. Przykładowo licytacja dla numer 1 odbywa się pod komentarzem wystawionym przez Fundację Bo w Nas jest Moc o treści „Licytacja numeru 1”.

4. Minimalna kwota jaką należy zadeklarować wynosi 5zł, a przebić można ją kwotą wyższą od aktualnie najwyżej co najmniej o kolejne 5zł (5zł, 10zł, 15zł, itd.).

5. Aukcja rozpoczyna się 27 kwietnia 2023r. i kończy 9 maja 2023r. o godzinie 20.00 Wszystkie deklaracje złożone poza tym terminem lub poza miejscem wskazanym w pkt. 3 i warunkami zawartymi w pkt. 4, będą nieważne i będą kasowane.

6. Po zamknięciu Aukcji opublikowana zostanie lista osób, które wygrały deklarując zgodnie z niniejszym Regulaminem najwyższą kwotę. Od tego momentu Organizator Aukcji czekać będzie do dnia 11 maja 2023r. do godziny 20.00 na wpłaty zadeklarowanych kwot.

7. Wpłaty można realizować wyłącznie za pośrednictwem Platformy Pomagam.pl na zbiórce pomagam.pl/pomagamymarkowi dopisując w komentarzu do wpłaty hasło o przykładowej treści „GutwinRun 1” (w przypadku opłaty za numer startowy 1).

8. Po pozytywnej weryfikacji opłat Organizator umieści w dniu 12 maja 2023r. na stronie www.ostrowiecbiega.pl listę startową zawodów z przydzielonymi numerami startowymi.

9. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu 12 maja (w godzinach 10.00-14.00, Hala MOSiR – ul. Świętokrzyska 11, pokój 2.30) oraz w dniu zawodów (zgodnie z harmonogramem pracy Biura Zawodów, dostępnym w Regulaminie imprezy).

10. Nieopłacone w terminie wskazanym w pkt. 6 numery startowe wrócą do ogólnodostępnej puli i zostaną przydzielone w sposób losowy. Nie będzie możliwości dokonania wpłaty za licytację poza wskazanym w pkt. 6 terminem oraz poza wskazaną w pkt. 7 Platformą lub w Biurze Zawodów.

Polecamy również