Światowy Dzień Drzewa w PP 16

2 3 4 5 6 7 8 10 9 11Co roku 10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa, którego inicjatorem jest amerykański miłośnik przyrody Juliusz Morton. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na istotę drzew. W Publicznym Przedszkolu nr 16 tego dnia odbyły się zajęcia związane z tematyką drzew. Podczas spotkania
z paniami leśniczynami dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa.
W czasie wspólnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci oglądały drzewa, dotykały ich kory, liści oraz przytulały się do nich. Dzieci posadziły też drzewko oraz złożyły uroczystą przysięgę ,,Przedszkolaki z PP nr 16 zawsze będą dbać
o wszystkie drzewa!”

Wspólne zabawy, wykonanie wspólnej pracy plastycznej, sadzenie drzewka były świetną okazją do integracji przedszkolaków oraz wspaniałą lekcją przyrody.

Polecamy również