25-lecie działalności obchodziło Stowarzyszenie SARON

25-lecie działalności obchodziło Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON. Uroczystości związane z obchodami tego pięknego jubileuszu odbyły się w restauracji Venus. W wydarzeniu udział wzięli członkowie stowarzyszenia, a także zaproszeni goście.

Warto wskazać, że celem stowarzyszenia jest: umożliwienie prawidłowego funkcjonowani3a społecznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym ruchowo – w szczególności poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego, tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych ruchowo w życiu społecznym, zawodowym i publicznym, w miarę ich indywidualnych możliwości, budowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej ruchowo jako pełnego członka społeczności lokalnej w szczególności poprzez upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałanie występowaniu patologii społecznej w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo, popularyzacja uprawiania sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych ruchowo jako jednego z najważniejszych czynników pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, na zasadach równości i partnerstwa.

„Z okazji tego pięknego jubileuszu kieruję słowa uznania oraz podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w rozwój Stowarzyszenia oraz trud włożony w prace na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo. Od 25 lat swoją postawą dowodzicie Państwo, że osoby niepełnosprawne mogą wieść pasjonujące, aktywne życie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na ten piękny jubileusz. Życzę Państwu wytrwałości w pokonywaniu wszystkich przeciwności dnia codziennego, dużo zdrowia oraz pomyślności w podejmowaniu dalszych efektywnych działań na rzecz Stowarzyszenia.” – mówił podczas wydarzenia Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec.

Tekst i Foto UM Ostrowiec

Polecamy również