Bronek wśród najlepszych w województwie w Talentach Świętokrzyskich 2023

3 2W dniu 01.12.2023r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów „Talenty Świętokrzyskie”. Otrzymało je 9 uczniów oraz 15 studentów z województwa świętokrzyskiego, którzy są wybitnie uzdolnieni naukowo lub artystycznie. Wielki sukces odniosły aż 2 osoby z naszej szkoły, bowiem znaleźli się w wąskiej grupie wyróżnionych, najlepszych studentów naszego województwa za rok szkolny 2022/2023.

Należy podkreślić, że nasze 2 absolwentki – popularnego liceum Broniewskiego to jedyne studentki – reprezentanci naszego miasta w tej prestiżowej corocznej, wspaniałej uroczystości.

Z naszej szkoły stypendia otrzymały: Joanna Cielecka – studentka I roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kornelia Mazur – studentka I roku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie . W/w studentki są tegorocznymi absolwentkami naszego „Bronka” – klasy biologiczno-chemicznej. Należy nadmienić ,że obydwie nasze absolwentki studiują medycynę na w/w uczelniach.

Joanna Cielecka została laureatem Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska, była współtwórcą innowacyjnego projektu – „EkoŚmieci-EkoŻycie” – III miejsce w kraju , oraz finalistką Olimpiady Chemicznej w 2023r.

Kornelia Mazur uzyskała tytuł laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – w Bloku B – „Wynalazczość” oraz została finalistką Olimpiady Chemicznej w 2023r.

W uroczystości wręczenia stypendiów w Kielcach – wzięli udział: nasza absolwentka – Kornelia Mazur wraz z rodzicami, rodzice Joanny Cieleckiej, nauczyciel chemii – Barbara Cecot oraz dyrektor szkoły -Robert Warda.

Stypendia wybitnej młodzieży wręczali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego i Kuratorium w Kielcach.

Cała społeczność szkolna jest dumna mając takie TALENTY w szkole i gratuluje rodzicom, opiekunowi i dyrektorowi szkoły tych wybitnych osiągnięć.

 

 

Polecamy również