42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego odbyła się uroczysta Msza św. w intencji ofiar represjonowanych oraz poległych w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W obchodach wzięli udział przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Celsa Huta Ostrowiec, kadra dyrektorska Huty Celsa, ostrowiecka brać hutnicza, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz Stowarzyszenie Kibiców KSZO.

Powiat Ostrowiecki reprezentowali: starosta Marzena Dębniak, przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Pasternak, członek zarządu, Agnieszka Rogalińska, radny powiatowy Robert Rogala oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Mariusz Łata.

Po mszy złożono wiązanki i zapalono znicze pod obeliskiem „Solidarności”.

Tekst i Foto. Powiat Ostrowiec oraz UM Ostrowiec

13 grudnia 1981 roku, komunistyczna Rada Państwa wprowadziła na terenie Polski stan wojenny był to okres ucisku i ograniczenia wolności obywatelskich. Wielu działaczy opozycji, działających w ramach Solidarności, zostało internowanych oraz poddanym represjom ze strony władz komunistycznych. Czas ten przyniósł dla Polski wiele trudności na tle politycznym, ekonomicznym i społecznym.

Upamiętniając rocznicę tych wydarzeń samorządowcy oddali hołd tym, którzy walczyli o wolność i demokrację. Msza Święta w intencji Ofiar Stanu Wojennego została odprawiona w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego a uczestniczyli w niej Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec, Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Krzysztof Kowalski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Woźnicka-Kuzdak oraz Radny Rady Miasta Mariusz Łata. Następnie poczty sztandarowe, samorządowcy, organizacje oraz mieszkańcy przemaszerowali pod pomnik Solidarności i tam złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.

Organizatorem 42 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w naszej Ojczyźnie była Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Celsa „Huta Ostrowiec”. Pamiętajmy o naszych Bohaterach!7 4 3

10 11 12

Polecamy również