O archeologii i przyrodzie w Krzemionkach

Czy chcecie się dowiedzieć jak żyli ludzie ponad 5000 lat p.n.e.? Jak polowali, jak wykonywali narzędzia codziennego użytku? A może zaciekawi was przyroda Rezerwatu w Krzemionkach i nauczycie się rozpoznawać tropy zwierząt oraz odgłosy skrzydlatych mieszkańców tego lasu?
Na wiosnę zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Archeologicznego
i Rezerwatu Krzemionki. Warsztaty archeologiczne i lekcje muzealne oferowane przez Muzeum dają możliwość przyjrzenia się pradziejom oraz pracy archeologa. Zajęcia odbywają się w zrekonstruowanej osadzie neolitycznej na świeżym powietrzu w otoczeniu lasu.
W odtworzonych zabudowaniach mieszkalnych ludności epoki kamienia i wczesnej epoki brązu, uczestnicy zajęć zapoznają się z procesem udomowieniem zbóż, hodowlą zwierząt,
z podstawowymi narzędziami używanymi do pracy na roli w epoce kamienia, przygotowywaniem mąki na prostych żarnach, lepieniem naczyń w ręku, bez użycia koła garncarskiego. Na zakończenie organizowane są zawody w strzelaniu z łuku. Lekcje muzealne obejmują również zagadnienia związane z historią archeologii, które omówione są na podstawie wielkich odkryć w Egipcie, Troi i Bliskim Wschodzie. Dzieci i młodzież zdobędą również wiedzę na temat pracy współczesnego archeologa.
Zajęcia w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie w Krzemionkach trwają około 1,5 godz. Koszt warsztatów 11 zł od osoby, lekcji muzealnych 5 zł od osoby. Więcej informacji na stronie www.krzemionki.pl w zakładce Edukacja. Zapisy i rezerwacja na zajęcia prowadzona jest pod nr telefonu 41 330-45-50, 669-970-499 lub mailowo rezerwacje@krzemionki.info.
fot. Krzysztof Pęczalski i Kamil Stelmasik

Polecamy również