Mandat – osiem stów !!!

Nowe kwoty mandatów za niektóre wykroczenia, w tym związane z nieuprawnionym posługiwaniem się kartą parkingową  przewiduje rozporządzenie, które zaczęło obowiązywać.

Kierowcy, którzy nie mając do tego uprawnień zaparkują na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej muszą się liczyć z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową grozić będzie 300 zł mandatu.
-Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększenia wysokości nakładanych grzywien w drodze mandatu karnego określają sztywną kwotę w wysokości 800 zł, za posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową przy jednoczesnym niestosowaniu się do znaków oznaczających miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wysokość tego mandatu wynika ze zbiegu przepisów, gdyż czyn taki wyczerpuje znamiona wykroczenia określonego w art. 96b oraz 92§1 kodeksu wykroczeń- poinformował Marcin Gruszka, zastępca komendanta straży miejskiej.

Polecamy również