Szkoły oflagowane- Historyczny protest

Dzisiaj punktualnie o godzinie ósmej w około 80 – 90 procent szkół w całej Polsce rozpoczął się spór zbiorowy pomiędzy komisjami zakładowymi NSZZ „Solidarność”, a dyrektorami placówek oświatowych. Do protestu przyłączyły się także szkoły i przedszkola z Ostrowca. Jest to pierwsza w dziejach polskiej oświaty tego typu akcja protestacyjna. Związkowcy domagają się podwyższenia płac dla nauczycieli i pracowników administracji, zaprzestania likwidacji szkół oraz poprawy warunków pracy.
– Jest to pierwszy spór zbiorowy organizowany przez nasz związek. Jest to, więc protest wręcz historyczny. – mówi dla portalu www.OstrowiecNews.pl Ryszard Proksa, przewodniczący krajowej sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. – Mimo to liczę, że od 80 to 90 procent szkół w całej Polsce przystąpi do niego. Musimy wejść w spór zbiorowy z dyrektorami szkół, ponieważ polskie prawo nie daje nam możliwości innej formy ostrego protestu. Dla nas jest to swego rodzaju furtka przed przystąpieniem do dalszych działań. 28 kwietnia w Warszawie zorganizujemy manifestacje przed Sejmem i siedzibą Rady Ministrów. Od dzisiaj szkoły, które przystąpią do sporu będą oflagowane. Żądamy waloryzacji płac, czyli wyrównania w stosunku do inflacji, która spowodowała wzrost kosztów utrzymania. Drugi postulat dotyczy warunków pracy nauczyciela, chodzi przede wszystkim o liczebność klas.
Związkowcy uważają, że klasy są zbyt liczne. Solidarność chce również by rząd zatrzymał proces likwidacji i prywatyzacji szkół.
-W moim rodzinnym mieście czyli w Ostrowcu Świętokrzyskim prawdopodobnie sto procent szkół wejdzie w spór zbiorowy z dyrekcjami placówek oświatowych- dodaje Ryszard Proksa.
W środę dyrektorzy szkół i przedszkoli otrzymali od organizatorów sporu zbiorowego listy z postulatami.

Polecamy również