Osiedle pod kontrolą

Członkowie rady osiedla Pułanki przeprowadzili kontrolę swojej dzielnicy. Uwagi i sugestie przekażą teraz członkom zarządu Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jak się okazuje taki mini audyt jest bardzo potrzebny, ponieważ pokazuje jakie braki i zaniedbania występują na osiedlu mieszkaniowym.
– Wcześniej rozmawialiśmy z mieszkańcami naszego osiedla, żeby poznać ich postulaty – mówi Jan Mazurkiewicz, członek rady osiedla Pułanki. – Na naszym osiedlu brakuje koszy na śmiecie oraz ławek. Wiele miejsc jest zaniedbanych i zniszczonych jak na przykład tablice ogłoszeniowe. To wszystko musi zostać uporządkowane i te uwagi przekażemy teraz do naszej spółdzielni mieszkaniowej.

Polecamy również