Hutnicze tradycje

„Rudy, kuźnie i huty żelaza – rzecz o dawności fabryk żelaza nad rzeką Kamienną położonych…” – tytuł pod jakim archeolog Kamil Kaptur wygłosi wykład poświęcony tradycjom hutniczym naszych okolic.

16 maja w sobotę odbędzie się kolejny wykład zorganizowany przez Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana. Tym razem będzie on poświęcony hutniczym tradycjom naszych stron, a wygłosi go Kamil Kaptur – archeolog, absolwent UJ, pracownik naukowy Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. – kustosz Działu Archeologicznego, autor artykułów w dziedzinie archeologii publikowanych w wydawnictwach zwartych oraz czasopismach naukowych i popularnonaukowych, autor blogu o starożytnym i nowożytnym hutnictwie świętokrzyskim.
-Wykład jest realizowany w ramach kolejnej edycji spotkań historycznych pt. „Ciebie jedną kocham…- czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie”, które współfinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 26a. Rozpocznie się o godz. 10.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy- poinformował Tadeusz Krawętkowski, prezes oddziału PTTK im. M. Radwana.

Polecamy również