Republika w Ostrowcu

W bieżącym roku przypada 140. rocznica urodzin Ignacego Boernera – „prezydenta Republiki Ostrowieckiej”. W związku z tym Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św. przygotował poświęcony Mu wykład.

Wykład odbędzie się w najbliższą sobotę 13 czerwca w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 26a. (początek godz. 10.00). Wygłosi go Waldemar R. Brociek – historyk, regionalista, pracownik naukowy Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św., autor licznych wystaw muzealnych, autor oraz współautor opracowań historycznych i artykułów. Wykład jest realizowany w ramach kolejnej edycji spotkań historycznych pt. „Ciebie jedną kocham…- czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie”, współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, przy pomocy Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św.
– W prowadzonej przez nas Oddział działalności popularyzatorskiej bardzo ważne miejsca zajmuje rozpowszechnianie wiedzy na temat Wielkich Postaci Ziemi Ostrowieckiej- podkreśla Tadeusz Krawętkowski, prezes Zarządu Oddziału PTTK im. M. Radwana w Ostrowcu Św. -W poprzednich latach przypomnieliśmy i przybliżyliśmy mieszkańcom Ostrowca Św. i okolic sylwetki: prof. Jana Samsonowicza, Wespazjana Kochowskiego, Antoniego Piotrowskiego, prof. Józefa Wojciecha Gołuchowskiego, Jana Rybkowskiego, Tadeusza Rekwirowicza, prof. Mariana Raciborskiego, Edmunda Gintera, dra Eugeniusza Dziewulskiego, no i oczywiście prof. Mieczysława Radwana. W tym roku postanowiliśmy jeden z przygotowywanych przez nasz Oddział wykładów zadedykować pamięci Ignacego Boernego. To w związku z przypadającą w bieżącym roku 140. rocznicą Jego urodzin, a także 110. rocznicą proklamowania Republiki Ostrowieckiej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Przypomnijmy:
Ignacy Boerner urodził się w 1875 r. w Zduńskiej Woli, w rodzinie Marii z Rauhów i pastora ewangelicko-augsburskiego Edwarda Ignacego. Z wykształcenia był inż. mechanikiem. Związał się z Polską Partią Socjalistyczną. W 1903 r. został pracownikiem ostrowieckiej huty na stanowisku inżyniera i szefa oddziału mechanicznego. W 1905 r. organizował wystąpienia robotnicze, których kulminacją było proklamowanie Republiki Ostrowieckiej. Ignacy Boerner stanął na czele Komitetu Rewolucyjnego, który sprawował władzę; stąd zwany był „prezydentem Republiki Ostrowieckiej”. Po likwidacji Republiki przebywał w Galicji. Od 1914 r. był żołnierzem Legionów Polskich, następnie Polskiej Organizacji Wojskowej. Od grudnia 1918 r. do listopada 1919 r. był komendantem Milicji Ludowej, a następnie zajmował różne stanowiska w Wojsku Polskim. W 1929 r. został ministrem poczt i telegrafów. Zmarł w 1933 r. Spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach. Pozostawił po sobie w rękopisie obszerne wspomnienia m.in. dotyczące Republiki Ostrowieckiej.
Prywatnie był mężem Beaty Zofii Wardyńskiej, siostry dra Adama Wardyńskiego, którą poślubił w 1905 r., bratem Władysława Boernera – prawnika i działacza niepodległościowego oraz kuzynem historyka Zygmunt Lorentza.
W 1935 r. imieniem Ignacego Boernera nazwano w Ostrowcu ul. Sandomierską; w 1950 r. została ona zamieniona na ul. Obrońców Stalingradu (od 1991 r. ponownie ul. Sandomierska).
W 2005 r. na uroczystej sesji Rady Miasta Ostrowca Św. imię Ignacego Boernera nadano ulicy zlokalizowanej na poddanym wcześniej rewitalizacji obszarze Zakładów Ostrowieckich.

Foto: Hotel Fabryczny – siedziba władz Republiki Ostrowieckiej

Polecamy również