Laury od wojewody

Gmina Ostrowiec została uhonorowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę, zaszczytnym tytułem „Ostrowiec Świętokrzyski – Gmina przyjazna SENIOROM”. Jako jedna z pięciu w województwie świętokrzyskim otrzyma wsparcie finansowe na utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior- WIGOR”.

Od kilku lat nasza gmina, poprzez Agencję Rozwoju Lokalnego angażuje się w działania na rzecz seniorów.
-Celem, zgodnym z dokumentem „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020”, przyjętym przez Radę Ministrów, jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych- mówi Magdalena Salwerowicz, prezes Agencji Rozwoju Lokalnego.-Dlatego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje długofalową politykę senioralną. Najważniejsze elementy tej polityki to Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) i wieloletni Program Senior-WIGOR.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest mocno zaangażowana w oba ministerialne działania. Od lipca 2015 r. realizujemy po raz kolejny już projekt ASOS, w ramach którego 240 seniorów zwiększy swoją aktywność społeczną. Od lipca również, Gmina Ostrowiec Św. uczestniczy w wieloletnim rządowym programie „Senior- WIGOR”. Na Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015 Ministerstwo przeznaczyło 30 mln zł na tworzenie oraz adaptację Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, jak również wsparcie ich funkcjonowania poprzez partycypację w bieżących kosztach . O dotacje mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju. Wsparcie otrzyma 119 samorządów, z czego tylko 5 w województwie świętokrzyskim (Ostrowiec Świętokrzyski, Słupia Konecka, Łagów, Starachowice oraz Powiat Opatowski).

W naszej Gminie Dzienny dom Senior-WIGOR powstanie we współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp z o.o.

Polecamy również