400 osób ma pracę

Dzięki realizowanemu od sześciu lat przez Agencję Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu projektowi „Wspólna sprawa” 400 osób znalazło stałe zatrudnienie, natomiast ponad 1200 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe dzięki, którym zdecydowanie łatwiej będzie im znaleźć pracę. Dzisiaj odbyło się podsumowanie ostatniego już projektu „Wspólna sprawa”
-W ramach projektu udział w szkoleniach wzięło udział 141 osób – informuje Sylwia Ojczymek – Mroczek, koordynator projektu. – W Centrum Integracji Społecznej zatrudnienie znalazło 10 osób, natomiast 29 osób odbyło staże. Przeprowadzono 253 godziny zajęć klubów samopomocowych, i 720 godzin warsztatów. 28 godzin doradztwa indywidualnego oraz 1262 godziny szkoleń zawodowych. Łącznie w 2015 roku zorganizowaliśmy 13 edycji szkoleń, które obejmowały między innymi: księgowość komputerową, szkolenia spawalnicze, szkolenia dla pracowników gospodarczych z aranżacją terenów zielonych, pracowników gastronomii magazynierów z obsługą wózków widłowych oraz szkolenia dla profesjonalnych sprzedawców z obsługą kasy fiskalnej. W ramach działalności świetlicy: przeprowadzono 886 godzin zajęć dla dzieci, 400 godzin działania Centrum Informacji. Udział z zajęciach świetlicowych wzięło 40 dzieci oraz 40 osób dorosłych.
Projekt „Wspólna sprawa” realizowany był razem z ośrodkami pomocy społecznej z : Ostrowca Świętokrzyskiego, Bodzechowa, Bałtowa, Ćmielowa, Kunowa, Lipnika i Mirca.
Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Magdalena Salwerowicz podkreśliła znaczenie współpracy pomiędzy gminą, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami.
– Doskonałym przykładem dobrej współpracy jest świetlica środowiskowa prowadzona przez ARL – mówi Magdalena Salwerowicz. – Kolejny przykład to dom seniora, który niebawem powstanie w naszym mieście.
Uczestniczący w konferencji dyrektor Centrum Integracji Społecznej Łukasz Dybiec powiedział o roli przywracania bezrobotnych na rynek pracy.
– Uczestnicy biorący udział w zajęciach organizowanych przez CIS mają możliwość nabycia dodatkowych umiejętności, a także przekwalifikowywania się – powiedział Łukasz Dybiec.
– Realizacja projektu „Wspólna sprawa” to efekt doskonałej współpracy pani prezes Magdaleny Salwerowicz i pana dyrektora Łukasza Dybca. – To nie tylko profesjonaliści, ale także ludzie pełni zapału, którzy nie boją się wyzwań – powiedziała wiceprezydent Ostrowca Marzena Dębniak.arlw2arlw3arlw 4arlw5arlw 1sylwia ojczymek

Polecamy również