Hutnictwo się zmienia

Sesja popularnonaukowa „Od dymarki do pieca elektrycznego – z dziejów hutnictwa ostrowieckiego” będzie stanowić kulminacyjny punkt obchodów 40-lecia Oddziału PTTK im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św., dawniej Oddziału Zakładowego PTTK p/Hucie im. Marcelego Nowotki.
W bieżącym roku ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana świętuje 40. urodziny. Dla uczczenia jubileuszu organizuje sesję popularnonaukową pt. „Od dymarki do pieca elektrycznego – z dziejów hutnictwa ostrowieckiego”. Odbędzie się ona 19 września (sobota) w BWA.
– Na program sesji złożą się wykłady: Kamila Kaptura, Waldemara Broćka, Andrzeja Brody, Janusza Wojciecha Kotasiaka i Moniki Bryły-Mazurkiewicz. Nie zabraknie wspomnień i prezentacji multimedialnych złożonych ze zdjęć dokumentujących życie Oddziału na przestrzeni lat – podkreśla Tadeusz Krawętkowski członek-założyciel Oddziału i obecny prezes Zarządu Oddziału.
Udział w wydarzeniu zapowiedzieli członkowie rodziny Mieczysława Radwana. Sesja jest finansowana z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji celowej udzielonej w 2015 roku na zadanie pn. „Od dymarki do pieca elektrycznego – z dziejów hutnictwa ostrowieckiego”.
Z historii Oddziału
Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana powstał 23 kwietnia 1975 r. jako Oddział Zakładowy PTTK przy Hucie im. Marcelego Nowotki, w celu prowadzenia działalności turystycznej wśród hutników. Inicjatorem i pierwszym prezesem Oddziału był Eugeniusz Kolatorowicz. W momencie powstania organizacja skupiała blisko 400 osób zrzeszonych w 9 kołach wydziałowych działających na terenie Starego i Nowego Zakładu.
24 września 1983 r. podczas sesji naukowej „Mieczysław Radwan. Życie i działalność” zorganizowanej w 70. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Ostrowcu, Oddział Zakładowy przyjął imię Mieczysława Radwana.
W latach 1978-90 Oddział prowadził działalność gospodarczą wypracowując środki na działalność programową.
W 1989 r. Oddział zmienił nazwę na Oddział Zakładowy PTTK p/Hucie „Ostrowiec”, a kilka lat później usunął z nazwy słowo „Zakładowy”. Odtąd jest Oddziałem PTTK im. Mieczysława Radwana.
Od końca lat 80. organizacja przeżywała kryzys. Z dniem 1 stycznia 1991 r. Oddział zrezygnował z prowadzenia działalności gospodarczej. W latach 90. borykał się z problemami lokalowymi. Systematycznie spadała liczba członków. Realizowano coraz mniej imprez statutowych. Dopiero ostatnie lata przyniosły wyraźną poprawę. Obranie nowych kierunków rozwoju i zmiany personalne sprawiły, że organizacja zaczęła odżywać. Notuje także systematyczny wzrost liczby zrzeszonych.
Niegdyś wiodącym kierunkiem działalności Oddziału była turystyka piesza: nizinna i górska. Aktualnie jest nią turystyka rowerowa, którą od początku rozwija Tadeusz Krawętkowski. W jej ramach członkowie Oddziału organizują od 2005 r. w okresie od kwietnia do października cotygodniowe wycieczki „na dwóch kółkach”. Począwszy od 2003 r. opracowali i wyznaczyli w terenie ponad 300 km szlaków rowerowych, a także opracowali i wydali informatory o szlakach.
Dużą popularnością cieszą się autokarowe wycieczki krajoznawcze przygotowywane i realizowane przez reaktywowaną w 2010 r. Komisję Krajoznawczą.
Spośród imprez pieszych na uwagę zasługuje doroczny rajd „Spotkanie pod Jodłami” organizowany nieprzerwanie od 1975 r.
Ważnym obszarem działalności organizacji jest realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Oddział inicjuje i organizuje ciekawe wydarzenia kulturalne. Włączył się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, Dnia PTTK, Międzynarodowego Dnia Przewodnictwa. W 2011 r. zainicjował na terenie powiatu ostrowieckiego Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.
Od kilku lat w ramach cyklu Wielkie Postacie Ziemi Ostrowieckiej przybliża mieszkańcom Ostrowca Św. i okolic sylwetki naszych krajan, którzy wnieśli wkład w kulturę narodową. Podczas sesji wykładowych i prelekcji dotychczas przypomniał postacie: Jana Samsonowicza, Antoniego Piotrowskiego, Józefa Wojciecha Gołuchowskiego, Eugeniusza Dziewulskiego, Tadeusza Rekwirowicza, Edmunda Gintera, Mariana Raciborskiego. W 2009 r. ogłosił Rok Radwanowski, którego celem było upamiętnienie 120. rocznicy urodzin Mieczysława Radwana. W związku z przypadającą w 2012 r. 100. rocznicą urodzin Jana Rybkowskiego wystąpił na posiedzeniu Rady Miasta Ostrowca Św. z inicjatywą ogłoszenia Roku Jana Rybkowskiego w Ostrowcu Św., opracował program obchodów i zorganizował w jego ramach kilka wydarzeń (pomysłodawcą i organizatorką pierwszych spotkań organizacyjnych była Monika Bryła-Mazurkiewicz).
Przy Oddziale działają: Klub Turystyki Rowerowej PTTK założony w 2009 r. z inicjatywy Tadeusza Krawętkowskiego, Komisja Krajoznawcza, Komisja Historii i Tradycji założona w 2011 r. przez Monikę Bryłę-Mazurkiewicz, Klub Fotografii Krajoznawczej. Organizacja posiada bibliotekę oraz zbiór fotografii krajoznawczej.
Od 2009 r. prezesem ZO jest Tadeusz Krawętkowski – obecnie jedyny czynny w Oddziale jego członek-założyciel.

Polecamy również