Do szkoły w soboty

Od 2 października do 25 grudnia wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne czynne będą również w soboty.

– W naszych szkołach zacznie tętnić życie – zapowiada prezydent Jarosław Górczyński.-Sale gimnastyczne i boiska szkolne otwarte mają być być w piątki od 13. do 16. oraz w soboty od 10 do 13. Dzieci i młodzież w będą w tym czasie pod dobrą opieką. Zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzić bowiem mają zatrudnieni i wykwalifikowani wychowawcy.
Gmina na ten cel wydzieliła już środki finansowe dla nauczycieli, którzy poprowadzą zajęcia. Zadanie zostało zlecone Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, który będzie jednostką prowadzącą. Obok nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów poszczególnych dyscyplin sportowych zatrudnieni zostaną także terapeuci.

Polecamy również