Ważne dla kierowców

W związku z planowanym wykonywaniem w dniach 23-26.09.2015 r. ostatniej górnej warstwy nawierzchni asfaltowej jezdni na przebudowywanych odcinkach ulic: Aleja Jana Pawła II, Leona Chrzanowskiego, 11-go Listopada, Polna w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu kołowym.
W dniu 23 września br. zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic: Polna i Leona Chrzanowskiego. Natomiast w dniu 24 września zamknięte dla ruchu zostanie skrzyżowanie ulic: Aleja Jana Pawła II, Leona Chrzanowskiego i 11-go Listopada. W dniach 25-26.09.2015 r. ruch będzie odbywał naprzemiennie – raz jedną, raz drugą stroną jezdni. Wyżej wymienione  wyłączenia z ruchu spowodowane są tym że, warstwa ścieralna jezdni wykonywana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA, miękkiej, podatnej na odkształcenia bezpośrednio po wbudowaniu.W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu na odcinkach ulic dojazdowych do placu budowy, ustawione zostanie odpowiednie oznakowanie pionowe, informujące o zamknięciach.
Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty podawane przez osoby kierujące ruchem i zastosowywanie się do ich poleceń na drodze.

Polecamy również