40 lat na szlaku

Sesją pt. „Od dymarki do pieca elektrycznego – z dziejów hutnictwa ostrowieckiego” ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana uczcił jubileusz 40-lecia swojego istnienia.pttk1pttk2pttk3pttk5

Ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława powstał w 1975 r. jako Oddział Zakładowy p/Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Św. z połączenia 9 kół wydziałowych PTTK działających na terenie Starego i Nowego Zakładu, w celu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa wśród hutników. W 1983 r. przyjął imię Mieczysława Radwana – wybitnego konstruktora, pracownika Zakładów Ostrowieckich, propagatora ochrony neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach oraz licznych zabytków techniki i przemysłu. W 1989 r. zmienił nazwę na Oddział Zakładowy PTTK im. Mieczysława Radwana przy Hucie „Ostrowiec”. W grudniu 1998 r. zrezygnował z przymiotnika „zakładowy”; odtąd jest Oddziałem PTTK im. Mieczysława Radwana.
W bieżącym roku Towarzystwo świętuje 40. urodziny. Dla uczczenia okrągłego jubileuszu komitet organizacyjny obchodów rocznicowych w osobach Tadeusza Krawętkowskiego – prezesa Zarządu Oddziału i Moniki Bryły-Mazurkiewicz przygotował i zrealizował jubileuszową sesję popularnonaukową. Z uwagi na hutnicze korzenie Oddziału były ona utrzymana w duchu… hutniczym, przypominającym historię i tradycje ostrowieckiego hutnictwa.
Na sesję wykładową, zatytułowaną „Od dymarki do pieca elektrycznego – z dziejów hutnictwa ostrowieckiego” złożyły się wystąpienia: Kamila Kaptura (nt. „Starożytnego hutnictwa żelaza na terenie obecnego Ostrowca Świętokrzyskiego”), Waldemara Ryszarda Broćka (pt. „Od kuźnic do Zakładów Ostrowieckich”), Andrzeja Brody („Zakłady Ostrowieckie dla kolejnictwa”), Janusza Wojciecha Kotasiaka („Ostrowiecka huta w latach 1945-1989”) i Moniki Bryły-Mazurkiewicz („Hutnictwo ostrowieckie w okresie transformacji”). Ostatnim akcentem sesji były prezentacje multimedialne, dzięki którym przybyli na uroczystość mogli bliżej poznać sylwetki hutników działających na rzecz turystyki i krajoznawstwa w ramach PTK-PTTK oraz prześledzić 40-letnie dzieje Oddziału.
Hutniczy charakter wydarzenia podkreślały dekoracje utrzymane w barwach hutniczych: czarnej i pomarańczowej, a także fotografie licznych obiektów związanych z ostrowiecką działalnością górniczo-hutniczą eksponowane przy pomocy pokazów multimedialnych prezentowanych w trakcie przerw kawowych.
Podczas uroczystości nie zabrakło lampki szampana i tortu urodzinowego, oczywiście w kolorystyce czarno-pomarańczowej. Były kwiaty, upominki, list okolicznościowy i życzenia, a także moc gratulacji za dotychczasową aktywność i działalność na niwie turystycznej i krajoznawczej oraz w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Gospodarz uroczystości Tadeusz Krawętkowski – prezes Zarządu Oddziału, a jednocześnie – co warte podkreślenia – obecnie jedyny czynny w Oddziale jego członek-założyciel, wiele ciepłych słów wypowiedział do przyjaciół Towarzystwa. Szczególne podziękowania skierował do Moniki Bryły-Mazurkiewicz; z bukietem kwiatów dziękował jej za dotychczasowy wkład pracy w działalność Oddziału.
Gośćmi honorowymi uroczystości byli członkowie najbliższej rodziny Mieczysława Radwana: dr Maria Wiktoria Radwan, Irena i Michał Radwanowie z synem Maciejem.
Wśród przybyłych na sesję jubileuszową byli m.in.: Jarosław Rusiecki – senator RP, Zbigniew Pacelt – poseł na Sejm RP, Andrzej Kryj – radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jerzy Brożyna – przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego, Marek Nowak reprezentujący Prezydenta Ostrowca Św., Bogusław Jurys – zastępca przewodniczącego Rady Gminy Bodzechów wraz z małżonką, Artur Głąb i Paweł Celebański – radni Rady Miasta Ostrowca Św., Lucyna Spelak – kustosz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi, Ewa i Tomasz Gawlikowie z PTT, Jerzy Florys z SITPH, Józef Pazderski – prezes Zarządu UTW, Barbara Bakalarz-Kowalska – dyrektor biblioteki WSBiP i wiceprezes Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego, Katarzyna i Wojciech Mazanowie ze Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki”, członkowie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Św., media, byli i obecni członkowie Oddziału „Radwana”, dawni pracownicy ostrowieckiej huty.
Pamiątką po udziale w wydarzeniu była okolicznościowa kartka i jubileuszowy butonik.
Sesja została sfinansowana z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji celowej udzielonej w 2015 roku na zadanie pn. „Od dymarki do pieca elektrycznego – z dziejów hutnictwa ostrowieckiego”.

Fot. Romuald Redlich

Polecamy również