Dyrektorzy odwołani

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego podjął uchwały o rozwiązaniu stosunku pracy z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej i na osiedlu Słonecznym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Decyzje Zarządu podyktowane były wynikami kontroli, przeprowadzonych w tych placówkach. Ujawniono nieprawidłowości w sposobie zarządzania i działalności jednostek.
Mając na uwadze dobro pensjonariuszy, Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu umów z dyrektorami obydwu placówek. Dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim najważniejsza jest nowa dobra jakość pracy. Na bieżąco prowadzone są weryfikacje działalności jednostek podległych.
Obecnie przygotowywane są procedury związane z ogłoszeniem konkursu na nowych dyrektorów. Do czasu ich wyłonienia, w celu zapewnienia ciągłości zarządzania jednostką, w obu Domach Pomocy Społecznej obowiązki dyrektorów zostały powierzone pracownikom tej placówki.
Foto. Starostwo Ostrowiec

Polecamy również