Szkielet po „Popirzoku”

Zlikwidowany ponad dwa tygodnie temu lokal gastronomiczny „Papirzok” poddany został rozbiórce. Tym samym spełniły się czarne wizje pesymistów, którzy twierdzili, że „Papirzok”- lokal kategorii trzeciej zostanie rozebrany. Optymiści mieli nadzieję, że pawilon przejmie inny najemca. Nie sprawdziło się. Z „Papierzokiem”071020152296 koniec. Z pawilonu pozostał jedynie szkielet.

Polecamy również