Nowi dyrektorzy DPS-ów

Od dzisiaj prace na stanowiskach Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęły Panie: Joanna Gałęzia oraz Agnieszka Sobańska.
Komisja konkursowa w dniu 20 listopada 2015 r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.
Na obydwa stanowiska tj. Dyrektora DPS Osiedle Słoneczne 49 i Dyrektora DPS przy ul. Grabowieckiej 7 w sumie trzy osoby złożyły oferty spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
26 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia od dnia 1 grudnia 2015 roku Pani Agnieszki Sobańskiej na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Słoneczne 49 i Pani Joanny Gałęzia na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7.

Polecamy również