Dyplomy za Budżet Obywatelski

Dzisiaj w Biurze Wystaw Artystycznych odbyło się podsumowanie ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego i podziękowanie tym wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w tę pilotażową akcję w naszym mieście. Uczestników przywitał prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

-Witam serdecznie zgromadzonych gości – mówi prezydent Jarosław Górczyński. – Wraz z naczelnikiem wydziału Planowania i Rozwoju Dominikiem Smolińskim oraz Radnym i przewodniczącym komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Kamilem Stelmasikiem opowiemy o zmianach jakie zaszły w regulaminie składania wniosków i sposobie głosowania. Na wstępie jednak chciałbym złożyć  serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w składaniu projektów i głosowaniu w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Szczególne podziękowania należą się autorom wszystkich zgłoszonych projektów. Drodzy Państwo byliście nie tylko pomysłodawcami ale i „lokomotywami” kampanii promującej pilotażowy Program. Bardzo ważne jest abyście mieli Państwo świadomość, że nie najistotniejsze jest, aby projekt był zwycięski, lecz równie ważny jest sam fakt Państwa operatywności w procesie aktywnego uczestnictwa w budżecie partycypacyjnym. DSC06331DSC06332DSC06335DSC06336DSC06338DSC06340DSC06341DSC06342DSC06343DSC06344DSC06345DSC06346DSC06347DSC06349DSC06350DSC06351DSC06352DSC06353DSC06354DSC06355DSC06356DSC06357DSC06358DSC06359DSC06360DSC06361DSC06362DSC06363DSC06364DSC06365DSC06366DSC06367DSC06368DSC06369DSC06370DSC06371

Pan prezydent wręczył dyplomy tym wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w krzewienie idei Budżetu Obywatelskiego podkreślając, że akcja będzie kontynuowana także w tym roku.

-Ubiegłoroczna propozycja Budżetu Obywatelskiego, w której wzięło udział ponad 2 tys. mieszkańców, cieszy i napawa optymizmem na przyszłość- dodaje prezydent Jarosław Górczyński. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjąłem decyzję o kontynuacji tej inicjatywy. Tylko osobiste głosowanie na projekty pozwala na aktywny udział w decydowaniu o przeznaczeniu środków finansowych na przedsięwzięcia wpływające na jakość życia. Wyższa pula środków, możliwość oddania głosu na dwa obszary zadań oraz zwiększona do 12 ilość punktów konsultacyjnych, w których może głosować każdy z mieszkańców, dają niebywałą okazję bezpośredniego wpływu na wygląd miasta oraz jego ofertę kulturalną i sportową. Każdy z nas, niewielkim nakładem pracy, może dołożyć przysłowiową cegiełkę do zmiany wizerunku miasta i uatrakcyjnienia otoczenia, w którym mieszka. Wystarczy tylko do 20 kwietnia złożyć formularz zgłoszeniowy, z podpisami co najmniej 20 osób, opisujący konkretny pomysł i sposób jego wykonania. Propozycje przedsięwzięć mogą dotyczyć inwestycji, remontów oraz pomysłów z zakresu kultury i sportu. Po zebraniu wszystkich wniosków i ocenie ich kompletności, w dniach od 31 maja do 4 czerwca odbędzie się głosowanie. O wyborze danego zadania do realizacji zdecyduje ilość głosów oddanych przez mieszkańców miasta. Dlatego należy dołożyć starań, aby do głosowania na dany projekt zachęcić jak największą ilość osób. Przykłady przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. wybudowanie drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Publicznych nr 2 na Osiedlu Stawki, modernizacja placu zabaw przy ul. Niskiej oraz liczne przedsięwzięcia kulturalne potwierdzają, że wszystko jest w Państwa rękach.

Liczę na wiele pomysłów i ciekawych inicjatyw. Raz jeszcze zachęcam do składania wniosków, bo naprawdę warto!

Polecamy również