Niecodzienne Misterium

misterrspec4misterrspec8 misterspec czolomisterspec1misterspec2misterspec9mistrespec7

W Zespole Szkól Specjalnych – po raz pierwszy przedstawione zostało Misterium Męki Pańskiej. Na uroczystości spotkała się cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, pracownicy i zaproszeni goście.

Uczniowie z ekspresją odegrali sceny wydarzeń Wielkiego Czwartku i Piątku czyli Ostatniej Wieczerzy i Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. Przedstawione zostały także obrzędy Wielkiej Soboty i poranek Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie spektaklu na wielu twarzach widać było łzy wzruszenia.

Reżyserem przedstawienia były katechetki ZSS: s.Teresa Opydo i p. Anna Adamska. Piękną oprawę muzyczną przygotował chór szkolny „Salwierzanki” pod kierownictwem pani Alicji Major-Salwierz a nad plastycznym wyrazem misterium czuwała pani Anna Lech, która na małej powierzchni szkolnego holu stworzyła trójwymiarowy obraz ostatniej Wieczerzy, Golgoty i grobu Pańskiego.

Na zakończenie uroczystości dyrektor ZSS – Elżbieta Rutecka złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne a w imieniu ks. proboszcza Jana Sarwy życzenia złożył diakon Łukasz Kołodziej.

Polecamy również