Uczelnia razem z CKU

cku porozumienie

POROZUMIENIE MIĘDZY CKU I WSBIP

Dzisiaj dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego podpisały umowę o współpracy. Tak naprawdę to tylko formalność, ponieważ obie jednostki wspierają się merytorycznie i organizują wspólne inicjatywy, włączają się także w swoje działania.

– Uczelnia chce współpracować z Centrum Kształcenia Ustawicznego i podejmować wspólne działania, bo to cenne dla obu stron doświadczenie – powiedziała dziekan dr Grażyna Kałamaga.

Współpraca będzie dotyczyła pomocy merytorycznej przy opracowaniu programów nauczania zarówno dla słuchaczy, jak i studentów, poprzez organizowanie okolicznościowych wykładów, prelekcji, wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych, np. konferencji, publikacji.

– Bardzo się cieszę, że Centrum Kształcenia Ustawicznego współpracuje z uczelnią, w której również ja osobiście już dobrych kilka lat temu znalazłam sprzyjające warunki do rozwoju zawodowego, realizacji swoich pomysłów. Chcemy wspierać naszych słuchaczy w dalszym rozwoju edukacyjnym, zawodowym, chcemy zachęcać ich do kontynuowania kształcenia również na uczelniach wyższych – podsumowała dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Polecamy również