Drugi etap Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczyna się kolejny etap w Budżecie Obywatelskim Ostrowca Świętokrzyskiego.

W dniach od 31 maja do 4 czerwca w godzinach od 16.00 do 19.00 mieszkańcy decydować będą, który projekt zyska największe poparcie. W tegorocznej edycji spośród 38 złożonych wniosków, pozytywną weryfikację przeszło 25 projektów z zakresu  zadań inwestycyjnych i remontowych oraz 13 z zakresu kultury i sportu. Głos na poszczególne projekty można będzie oddać w 12 punktach konsultacyjnych rozlokowanych na terenie całego miasta.

Łączna wartość zadań inwestycyjnych i remontowych, zaplanowanych przez wnioskodawców opiewa na kwotę 1 635 152,49 złotych, natomiast na zadania z zakresu kultury i sportu wnioskodawcy zaplanowali kwotę 321 715,00 złotych.

Polecamy również