Popił i wpadł

Ujęciem i doprowadzeniem do Komendy Powiatowej Policji osoby poszukiwanej listem gończym zakończyła się interwencja w dniu 23 maja. Poszukiwany do odbycia kary aresztu został zidentyfikowany w trakcie legitymowania przez patrol interwencyjny straży miejskiej. Powodem podjęcia interwencji, która skutkowała ujęciem mężczyzny było spożywanie alkoholu w parku osiedlowym na osiedlu Ogrody.

– Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonując zadania wskazane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, ma prawo do legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości- informuje zastępca komendanta straży miejskiej Marcin Gruszka. – Realizując wszystkie nałożone na naszą formację zadania i obowiązki każdego roku w Ostrowcu Św. legitymowanych jest nawet do 10 tys. ludzi. Straż miejska nie jest zobowiązana do weryfikacji każdej legitymowanej osoby pod kątem tego czy jest poszukiwana, jednakże w wyniku dokonywanych, w trakcie czynności legitymowania sprawdzeń niektórych osób, udaję się zatrzymać osoby poszukiwane. Straż miejska w Ostrowcu Św. rocznie przekazuje Policji kilkadziesiąt osób będących w zainteresowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Polecamy również