Dyrektor szpitala odwołany

Dzisiaj z funkcji dyrektora Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim został odwołany Jarosław Seweryński. Taką decyzję podjął Zarząd Powiatu Ostrowieckiego po zapoznaniu się z opinią Rady Społecznej ZOZ.

– Podczas posiedzenia Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu wpłynął wniosek od zarządu powiatu dotyczący wydania opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Jarosławem Seweryńskim– mówi przewodniczący Rady Społecznej ZOZ Krzysztof Ołownia. – Rada Społeczna ZOZ zaopiniowała ten wniosek stosunkiem głosów 5 za, 4 przeciw i 3 wstrzymujące się. Argumentacja dotyczyła nieprawidłowego pobierania świadczeń dodatkowych w postaci premii kwartalnych. Powiększającego się zadłużenia szpitala i braku perspektyw na poprawę tej sytuacji. Błędnego opracowania dokumentacji technicznej związanej z rozbudową szpitala oraz nieuzgodnienia koncepcji rozbudowy placówki z zarządem powiatu ostrowieckiego – dodaje Krzysztof Ołownia.

Jarosław Seweryński nie zgadza się z zarzutami.

Polecamy również