Fundusze na tereny inwestycyjne

Dzisiaj  na zaproszenie prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego przebywał w Ostrowcu Świętokrzyskim marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Obaj panowie podpisali preumowę dotyczącą przekazania Gminie Ostrowiec 4 mln 730 tysięcy złotych na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych.

– Kiedyś na tych terenach pracowało ponad 500 osób – mówi prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. – Dzisiaj mamy symboliczną chwilę, kiedy to miasto Ostrowiec stało się właścicielem ponad 20 hektarów scalonych terenów inwestycyjnych, a dzięki dobremu wnioskowi, który został pozytywnie oceniony dostaniemy konkretną dotację, która zostanie przeznaczona na uzbrojenie tych terenów. Ten obszar zostanie podzielony na mniejsze działki. Są już pierwsi chętni do kupna lub wydzierżawienia miejsca dla zakładów produkcyjnych. Właśnie na powstawaniu zakładów produkcyjnych dających zatrudnienie zależy mi najbardziej. To produkcja najbardziej nakręca koniunkturę. Doprowadzimy tu sieć wodociągową, sanitarną oraz zostanie doprowadzona energia elektryczna pod potrzeby potencjalnych inwestorów. Na tych terenach w bezpośrednim sąsiedztwie huty, z dala od osiedli mieszkaniowych powstaną zakłady produkcyjne. Chcę podkreślić olbrzymie zainteresowanie tymi terenami. Zaproponowaliśmy te tereny dużym firmom. Ja mocno wierzę w to, że niebawem ta część Ostrowca zacznie tętnić życiem i że tutaj znajdzie pracę wielu mieszkańców naszego miasta.

Ostrowiec Świętokrzyski, Jędrzejów, Ożarów oraz Sitkówka – Nowiny to gminy, które otrzymają w sumie prawie 15 milionów złotych na przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych. Zarząd Województwa rozstrzygnął 13 lipca 2016 roku konkurs w ramach działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski będzie mogła uzbroić swoje tereny inwestycyjne, które decyzją Rady Miasta oraz Prezydenta, Jarosława Górczyńskiego zostały scalone w obszar o powierzchni ponad 20 hektarów. To o czym mówiło się w Ostrowcu od wielu lat stało się faktem.

Pod koniec ubiegłego roku gmina wykupiła ponad 20 hektarów poprzemysłowych działek przy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, na terenie dawnego wydziału kolejowego Huty „Ostrowiec”.

-To jeden z największych tego typu obszarów województwie świętokrzyskim. Całkowita wartość projektu wynosi 12.203.848 złotych i przewiduje uporządkowanie tego terenu, badania geotechniczne, wybudowanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Wybudowana ma być również droga, łącząca ten teren z drogą wojewódzką numer 754 – ulicą Bałtowską. – W konsekwencji przygotowane mają być tereny inwestycyjne o powierzchni 11,8 hektara, w tym 9,3 hektara działek, które zostaną wydzierżawione lub sprzedane potencjalnym inwestorom – dodaje prezydent Jarosław Górczyński. – Szczególnie zależy nam na tym, żeby powstały tam zakłady pracy dające zatrudnienie w produkcji.

Gmina Ostrowiec otrzyma 4 mln 730 tys. zł dotacji na projekt pod nazwą „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 12 mln 204 tys. zł.

– Serdecznie dziękuje Panu prezydentowi za zaproszenie – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. – Gratuluję decyzji o zakupie tych terenów ponad pół roku temu. Tego typu działanie to jeden z instrumentów na zahamowanie emigracji zarobkowej. To bardzo dobry wzorzec dla innych samorządów. Ostrowiec ma tradycje metalurgiczne. Mieszkają tu ludzie doświadczeni, którzy znają się na hutnictwie. Te tereny muszą pracować. Tu musi tętnic życie. Cieszy mnie to, że już niektóre firmy interesuj się terenami w Ostrowcu.

Tereny inwestycyjne przy ulicy Bałtowskiej zostaną uzbrojone w ciągu dwóch lat. Podpisana preumowa upoważnia miasto do ogłaszania przetargów na wykonanie inwestycji. Działki znajdują się przy ulicy Bałtowskiej tam gdzie przed laty był się wydział kolejowy Huty „Ostrowiec.”

DSC07161 DSC07158 DSC07159 DSC07156DSC07139

Polecamy również