Supermatura w „Chreptowiczu”

Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza plasuje się na 1.miejscu w powiecie ostrowieckim, a w województwie świętokrzyskim na 6. – takie dane pochodzą z raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi, która podała wyniki egzaminów maturalnych dla wszystkich szkół w województwie świętokrzyskim. Rzetelne dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odzwierciedlają poziom nauczania w konkretnych placówkach oświatowych.

Najwyższymi wynikami egzaminów maturalnych wyróżnia się w powiecie słynny z ogólnopolskich rankingów szkół ponadgimnazjalnych ostrowiecki „Chreptowicz”, który według publikacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskał z przedmiotów obowiązkowych ( języka polskiego, matematyki, języka angielskiego) najwyższą w powiecie średnią , lokującą liceum na 6.pozycji w województwie. Pozostałe ostrowieckie licea nie znalazły się w rankingu Top 10 najlepszych liceów województwa. Absolwenci „Chreptowicza” zdali egzaminy dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym, uzyskując wyniki wyższe od średniej w powiecie i od średniej krajowej.

To właśnie statystyki poziomu wyników maturalnych z poszczególnych przedmiotów są najważniejszym miernikiem pracy szkoły– mówi dyrektor LO Nr II, Sławomir Miszczuk.- Jestem bardzo zadowolony z owoców pracy naszych uczniów i nauczycieli. Maturzyści rewelacyjnie poradzili sobie z matematyką, osiągnęli wynik 81,59% na poziomie podstawowym ( przewyższając średnią kraju o 20,59%), zajmując 3.miejsce w województwie i daleko wyprzedzając inne ostrowieckie licea, a na poziomie rozszerzonym uzyskali wynik wyższy o 11% od wyniku krajowego i znacznie wyższy od powiatowego. Podobnie jest z innymi przedmiotami, z których wyniki są dużo wyższe od średnich w powiecie i w kraju, dla przykładu z fizyki rozszerzonej wynik szkoły to 63,53%, a wynik krajowy to 47%; z informatyki wynik szkoły to 80,00%, a wynik krajowy to 51%, z wiedzy o społeczeństwie wynik szkoły to 56,67, a wynik krajowy to 30%. Podając wyniki egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym z jeszcze innych przedmiotów, które są wyższe od średnich krajowych, musiałbym wymienić wszystkie przedmioty, z których uczniowie pisali egzaminy, bo każdy wynik jest lepszy od krajowego: i z języka polskiego, i z języka angielskiego, i z języka niemieckiego, i z biologii, i z chemii, i z geografii, i z historii. Chcę podkreślić- dodaje dyrektor LO Nr II- że to właśnie wysokie wyniki poziomu rozszerzonego z poszczególnych przedmiotów są bardzo istotne w perspektywie przyszłości maturzystów chcących studiować na renomowanych uczelniach wyższych. Nasi absolwenci każdego roku dostają się na prestiżowe kierunki renomowanych uczelni wyższych, tego życzę też wszystkim tegorocznym maturzystom, i dziękuję im, że przynieśli chlubę naszemu liceum.

 

Polecamy również