Używki bardzo groźne

Problem uzależnień różnego typu jest już od wielu lat problemem cywilizacyjnym. Nie omija też lokalnej społeczności w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie narasta problem używek i dopalaczy stosowanych przez coraz większą i coraz młodsza grupę osób. Dlatego też dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie przeprowadzone w piątek 23 września w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 (dawna PSP nr 4) pod hasłem:„Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych”. Jego organizatorem była Agencja Rozwoju Lokalnego, a dofinansowanie na jego przeprowadzenie uzyskało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” z Kielc w ramach konkursu ogłoszonego przez Wydział Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.uzywki-1uzywki2uzywki-3
Szkolenie adresowane było do wszystkich osób realizujących działania  z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, hazardu i internetu, ale także dla osób, które w swojej codziennej pracy stykają się z problemem uzależnień – w tym: psychologów, terapeutów, pracowników oświaty, pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień. Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia ilość miejsc była jednak ograniczona. Uczestnikom szkolenia przekazano wiedzę dotyczącą:
• rozpoznawania substancji psychoaktywnych i ich działania,
• charakterystycznych zachowań osób pod wpływem środka odurzającego,
• specyfiki uzależnień behawioralnych – hazard, internet,
• procedur postępowania z osobą pod wpływem substancji psychoaktywnej,
• skutecznych metod przeciwdziałania uzależnieniom i wczesnej interwencji,
• dostępnych metod, form i treści warsztatów profilaktycznych.
Trenerem na szkoleniu był
Pan Łukasz Niewczas, certyfikowany terapeuta uzależnień, pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, współpracujący z Punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami prowadzonym przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Podczas szkolenia omówione zostały wszystkie aspekty związane z uzależnieniami, z nowymi typami dopalaczy i narkotyków oraz innymi uzależnieniami takimi, jak: internet, hazard, gry komputerowe. Zwrócono uwagę uczestników na to, w jaki sposób „promowane” są narkotyki i dopalacze, szczególnie poprzez portale społecznościowe czy sprzedaż określonych gadżetów, na co szczególnie są podatne osoby młode oraz uczniowie szkół.  Osoby oferujące dopalacze, sprzedający narkotyki czy prowadzące salony gier potrafią docierać do młodzieży, do osób wykazujących problemy społeczne, komunikacyjne oraz przeżywające trudne momenty w życiu. Ich oferta często  – mówiąc eufemistycznie – jest „opakowana w ładny papierek”, który nie tylko zachęca do spróbowania, ale stanowi alternatywę dla problemów, z którymi młody człowiek nie potrafi sobie poradzić. Niestety, ich oferta nie jest antidotum na kłopoty, a co gorsza – stanowić może pierwszy krok ku zgubnym efektom rzutującym na zdrowie i życie ofiar – mówi Ł. Niewczas. – Zadaniem szkolenia jest uczulenie przyszłych terapeutów i doradców na te sposoby, wskazanie źródeł informacji o używkach, stron www, forów internetowych i umiejętności powiązania tych informacji z zachowaniami potencjalnych ofiar. To bardzo ważny element profilaktyki, gdyż pozwala na szybką reakcję terapeuty , zanim może być za późno. Pamiętajmy, że w przypadku uzależnień terapeuci są zawsze o krok za dilerami i chodzi o to, aby ten dystans był jak najkrótszy, natomiast reakcje możliwie jak najszybsze.

7 października  w Centrum Aktywności Obywatelskiej zaplanowane jest jeszcze jedno szkolenie – tym razem na temat agresywnych zachowań wśród młodzieży i przemocy w rodzinie, które również przeprowadzi Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”.

Polecamy również