Wychowanie- temat na czasie

Bardzo ciekawa konferencja naukowa dotycząca profilaktyki wychowania dzieci i młodzieży odbywa się w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu. W spotkaniu biorą udział nauczyciele, lekarze, psychologowie i pedagodzy.

– Jest to konferencja poświęcona nowym działaniom profilaktycznym oraz pokazaniem narzędzi pracy w zakresie profilaktyki i wychowania. mówi Anna Pytlakowska, koordynator działań związanych z konferencją profilaktyczną”Spójrz inaczej na wychowanie”. – Konferencja jest wynikiem bardzo dobrej współpracy pomiędzy WSBiP w Ostrowcu oraz Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej”, które ma siedzibę w Starachowicach. Nasze stowarzyszenie zbudowało program zatytułowany „Spójrz inaczej na wychowanie”, dlatego pokusiliśmy się o zorganizowanie konferencji na temat profilaktyki wychowania. Według naszego programu dzieciom i młodzieży należy dać wsparcie w byciu sobą, w radzeniu sobie z problemami i trudnościami bez używania agresji, alkoholu czy narkotyków. Uczymy jak mieć wsparcie w sobie, jak w sposób dorosły patrzeć na problemy. Ważne jest też wsparcie otocznia czyli: nauczycieli, pedagogów czy rodziców, którzy mają wiedzę, żeby wspierać dzieci i młodzież.dsc08174dsc08176dsc08177dsc08178dsc08182dsc08175

– To kolejne wydarzenie w naszej uczelni i jest to wydarzenie bardzo na czasie mówi dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości Grażyna Kałamaga. – Problematyka dotyczy nie tylko uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale także młodzieży, która uważa się już za dorosłych ludzi czyli uczniów szkół ponadgminazjalnych. Problematyka z cyberprzemocą, dopalaczami czy odnalezieniem się w nowym środowisku jest niezwykle ważna. Niejednokrotnie do każdego ucznia należy podejść w sposób indywidualny. Pomóc mu, pokierować nim. Zanim nie będzie za późno. Podczas konferencji prelekcje zaprezentują bardzo doświadczeni lekarze, pedagodzy, psycholodzy. Należy pamiętać, że obecnie dzieci i młodzież żyją w czasach trudniejszych, ponieważ wyzwań i pokus jest bardzo dużo. Jest to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia konferencja na ten temat.

Konferencja odbywać się będzie do godziny 15.

Polecamy również