Barbara Cudzik przywrócona do pracy

SAD Ostrowiec

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział IV Pracy wydał wyrok na mocy, którego przywrócił do pracy na poprzednich warunkach Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Słonecznym w Ostrowcu Barbarę Cudzik. Sąd zasądził nadto na rzecz Barbary Cudzik wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w wysokości odpowiadającej jej dwumiesięcznemu wynagrodzeniu oraz koszty zastępstwa adwokackiego.

Sąd Orzekający, któremu przewodniczył SSR Łukasz Stencel podkreślił, że bezprawnym było zwolnienie Pani Dyrektor w czasie, gdy przebywała na zwolnieniu lekarskim. Nadto dodał, że wskazane w wypowiedzeniu przyczyny rozwiązania umowy o pracę są zbyt ogólnikowe, mało konkretne i niejasne . Podkreślił również, że przyczyny te nie potwierdziły się. Szereg kontroli w placówce i zeznania świadków wykazały, że Dyrektor z należytą starannością zarządzała jednostką. Wyrok nie jest prawomocny.

Przypomnieć należy, że Sąd Rejonowy przywrócił do pracy także Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej Cezarego Słowika i zobowiązał również do wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w kwocie około 16 tys złotych i kosztów procesu.

Polecamy również