Wysokie wyniki matur w „Chreptowiczu”

Tegoroczne wyniki z egzaminów maturalnych, opublikowane w raporcie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, znów plasują Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza na najwyższym miejscu w powiecie ostrowieckim i w czołówce najlepszych szkół województwa świętokrzyskiego. Ponadto wszystkie wyniki z każdego przedmiotu są wyższe od średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej, a w przypadku kilku egzaminów nawet z różnicą 30 punktów procentowych.

Wyróżniające wyniki na tle innych placówek osiągnęli głównie absolwenci „Chreptowicza” zdający matematykę, fizykę, biologię, chemię oraz języki obce. Z matematyki aż 14 osób zdało maturę z wynikiem 100% , a ponad 100 osób uzyskało wynik wyższy niż 80% i 90%; ponadto łącznie kilkadziesiąt osób w szkole uzyskało na poziomie rozszerzonym wynik wyższy niż 80 % i 90% z biologii, chemii i fizyki. Z języka angielskiego wynik 100% osiągnęło ponad 20 osób.

Powyższe dane opublikowane w raporcie OKE w Łodzi odzwierciedlają poziom nauczania w szkole. Średnia z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym wyniosła w tym roku 74,92% (wyniki z języka polskiego , matematyki i języka angielskiego wyższe od średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej). Liceum Ogólnokształcące nr II im. J. Chreptowicza wyróżnia się nie tylko najlepszą w powiecie zdawalnością matury, ale przede wszystkim wysokim poziomem maturalnych wyników.

– To właśnie statystyki poziomu zdawalności z poszczególnych przedmiotów są najwyższym miernikiem pracy szkoły- mówi dyrektor LO nr II Sławomir Miszczuk.– Chcę podkreślić, że w perspektywie przyszłości maturzystów chcących studiować na renomowanych uczelniach wyższych bardzo istotne są wysokie wyniki poziomu rozszerzonego z poszczególnych przedmiotów .Nasi absolwenci zdali egzaminy dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym , uzyskując wyniki wyższe od średniej w powiecie, województwie i kraju. Dla przykładu nasz wynik z matematyki poziomu podstawowego to 80,62%, a w kraju 54%, w województwie 56%, w powiecie ostrowieckim 57%; podobne różnice procentowe kształtują się na poziomie rozszerzonym z matematyki: u nas w szkole 50,05%, w kraju 37%, w województwie 36%, a w powiecie 35,6%; z fizyki nasz wynik jest wyższy o 17,79 punktów procentowych od wojewódzkiego i o 15,79 od krajowego, z biologii o 15,94 punktów procentowych od wojewódzkiego i o 17,94 od krajowego, zbliżone wyniki są z innych przedmiotów: chemii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie. Świetnie wypadł też egzamin z informatyki: szkolny wynik to 70%, a krajowy 33% i wojewódzki 29%. Nasi maturzyści bardzo dobrze zdali również egzaminy z języków obcych: wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym w szkole to 83,96%, w kraju 71%, w województwie 68%, na poziomie rozszerzonym nas w szkole 77,57%, w kraju 60%, w województwie57%; wynik z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w szkole 83%, w kraju 65%, w województwie 64%, wynik z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym w szkole 89,33%, w kraju i województwie 61%. Uzyskane przez naszych abiturientów wyniki maturalne ze wszystkich przedmiotów plasują nasze liceum na wysokiej pozycji w rankingu szkół, za co serdecznie dziękuję uczniom i nauczycielom oraz gratuluję owoców pracy. Szczególne gratulacje należą się „złotej trójce” najlepszych maturzystów „Chreptowicza”: Krzysztofowi Łapanowi, Michałowi Pastuszce i Tymoteuszowi Spychajowi.

Polecamy również