„Wodne zabawy bez obawy”


Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym „Wodne zabawy bez obawy”. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystego otwarcia „Rawki od Nowa”. Nagrodami są bilety wstępu na odkryte baseny. Do dzieła!

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat, a jego tematyką jest letni wypoczynek w mieście. Technika wykonania prac jest dowolna, np.: tempera, akwarela, pastel, tusze kolorowe, ołówek, węgiel, linoryt, monotypia, kolaż itp., jednak z zastrzeżeniem, że powinny one zostać wykonane na podłożu płaskim. Nie będę przyjmowane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny itp. Dopuszczalny wymiar prac: min. A4, max A3. Prace należy składać w Biurze Wystaw Artystycznych (al. 3 Maja 6, II i III piętro, budynek kina). Uwaga: termin składania prac został wydłużony do 28 lipca. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej BWA Ostrowiec www.bwa.ostrowiec.pl. Spośród wszystkich dostarczonych prac ufundowane zostaną 3 równorzędne nagrody w każdej z trzech kategorii wiekowych w postaci imiennych Honorowych Biletów Prezydenta dla dwóch osób, uprawniające do bezpłatnego wstępu na odkryte baseny w sezonie letnim 2017.

Polecamy również