Mnisi i Hutnicy

V Festyn historyczny „Mnisi i Hutnicy”

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach wraz z Opactwem Ojców Cystersów w Wąchocku serdecznie zaprasza na V Festyn historyczny „Mnisi i Hutnicy”, który odbędzie się 22 września 2017 r. na terenie klasztoru w Wąchocku.

Celem tego wydarzenia plenerowego jest przybliżenie elementów duchowości i kultury materialnej wąchockich cystersów, wskazanie roli opactwa w Wąchocku w gospodarczym obszarze doliny rzeki Kamiennej, a w szczególności tworzeniu podstaw nowożytnego hutnictwa. Festyn historyczny „Mnisi i Hutnicy” stanowi integralną część projektu pod tą samą nazwą realizowanego od 2013 roku wspólnie przez Opactwo Ojców Cystersów w Wąchocku oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Każdy ze współorganizatorów zaprezentuje podczas wydarzenia elementy sacrum i profanum życia codziennego w przeszłości. Ojcowie Cystersi przybliżą niektóre elementy życia klauzurowego, jak na przykład obłóczyny, czyli przyjęcie nowicjusza do wspólnoty. Muzealnicy ze Starachowic zaprezentują dziedzictwo materialne związane z życiem codziennym i zajęciami ludności zamieszkującej dolinę rzeki Kamiennej od średniowiecza po XIX w.

 

W programie wydarzenia:

Piątek 22 września 2017 r.

  • zwiedzanie Opactwa w Wąchocku w godz. 9:00 – 9:3011:30 – 12:00
  • inscenizacja obłóczyn w godz. 9:45 – 10:1512:45 – 13:15
  • prezentacja stoisk rzemiosł dawnych w godz. 10:15 – 11:3013:15 – 14:00
  • degustacja potraw ze stołu cysterskiego
  • stoiska warsztatowe

 

Niedziela 24 września 2017 r.

  • uroczysta Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu trydenckiego (po łacinie) o godz. 7:30

 

WSTĘP WOLNY

Serdecznie zapraszamy

Polecamy również