Tłumy na konferencji medycznej

DSC01016

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się drugi dzień konferencji „Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia; profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta” zorganizowanej w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Aula była wypełniona po brzegi i nic w tym dziwnego, ponieważ tematyka sobotnich prelekcji była niezwykle interesująca.

Dzisiaj odbyły się trzy sesje naukowe oraz sesja multimedialna – mówi Barbara Bakalarz-Kowalska z Komitetu Organizacyjnego Konferencji. – Niezwykle interesująca była sesja dotycząca promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na różnych etapach życia człowieka, podczas której zaproszeni goście z Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Medycznego, Wyższej Szkoły Edukacji Sportu z Warszawy, a także Katedry Pielęgniarstwa WSBiP podkreślali wagę czynników i świadomych decyzji dotyczących zdrowia i postępowania zgodnie z nimi. Kolejna sesja dotyczyła potrzeb osób w wieku senioralnym. Poruszane zagadnienia były niezwykle istotne, ponieważ obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, które stanowi wyzwanie dla ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. Prelegenci z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku, Centrum Pielęgniarstwa i Rehabilitacji Sayville w USA, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poruszyli problem ochrony zdrowia w wieku dojrzałym. Dzisiaj także odbyła się sesja poświęcona bezpieczeństwu pacjenta.

-Konferencje dotyczące edukacji zdrowotnej są niezwykle potrzebne, ponieważ nie wszyscy mają świadomość czynników ryzyka zagrożenia zdrowia – mówi prof. Bożena Zboina. – Spotkanie osób z ośrodków naukowych z Polski i zagranicy pozwala wypracować wzorce i strategie dotyczące promocji zdrowia, i przenieść je na grunt działalności praktycznej.DSC01002DSC01003DSC01004DSC01005DSC01006DSC01007DSC01008DSC01009DSC01010DSC01011DSC01012DSC01013DSC01014DSC01015DSC01016DSC01018DSC01019DSC01021DSC01022

Gospodarzem międzynarodowej, cyklicznej konferencji, która tym razem odbywała się w Polsce, była Katedra Pielęgniarstwa ostrowieckiej uczelni. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele środowiska medycznego, ośrodków naukowych z Polski, Czech i Słowacji.

Gospodarze międzynarodowej konferencji podkreślali ważność współpracy z ośrodkami zagranicznymi, ponieważ dyplomy pielęgniarskie są uznawane w Unii Europejskiej. Znajomość warunków pracy i problemów zdrowotnych społeczeństw w innych krajach, gdzie mogą w przyszłości znaleźć się absolwenci kierunków pielęgniarstwa, będzie istotna i ułatwi start w zawodzie.

Polecamy również