Międzynarodowa konferencja w WSBiP

hybryda1

Około 60 panelistów z niemal całej Europy Środkowo-Wschodniej, a także takich krajów jak Wielka Brytania czy Mauretania będzie od dzisiaj do piątku wymieniało poglądy podczas Międzynarodowej Konferencji Eksperckiej „Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.”

Zdaniem dr. Pawła Gotowieckiego, dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, uczestnictwo ekspertów z dziedziny wojskowości, ekonomii, cyberbezpieczeństwa czy medycyny taktycznej najlepiej pokazuje, jak złożoną kwestią są współczesne konflikty zbrojne.

Konferencja ma charakter zamknięty, ale osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach i wykładach naukowych.

– Przykładem wojny hybrydowej może być wojna medialna  czy konflikty na płaszczyźnieDSC08254DSC08256DSC08258DSC08259DSC08260DSC08261DSC08266DSC08246DSC08262DSC08243 informatycznej – mówi dr Jakub Żak, zastępca kierownika Katedry Bezpieczeństwo Narodowe. – Gościmy w naszej uczelni ekspertów z wielu krajów. Na pewno wymiana poglądów będzie niezwykle interesująca.

– Temat jest bardzo aktualny – twierdzi płk Dariusz Karwiński. – W konferencji uczestniczy wielu ekspertów z dziedziny wojskowości, bezpieczeństwa militarnego, politycznego i ekonomicznego. Pojęcie wojen hybrydowych i konfliktów asymetrycznych jest ciągle badane. Osoby zajmujące się sztuką wojenną próbują aktualizować definicje tych zagrożeń. Przeciętny obywatel nie ma świadomości ich istnienia, chociaż spotyka się z nimi często np. przeglądając środki masowego przekazu. Na konferencji już zostało powiedziane, że jest to wojna socjologiczna i psychologiczna podczas, której stosowane są socjotechniki. Tym sposobem można wywołać bunt czy powstanie. Wojna hybrydowa nazywana jest wojną buntowniczą. Manipulowanie ludźmi celem wywołania konkretnego efektu. Przykładem może być niestabilność polityczna między Rosją a Ukrainą. Jest to próba zdyskredytowania Ukrainy i to wcale nie otwartymi działaniami wojennymi.

Towarzyszące konferencji wydarzenia będą odbywać się równolegle w czwartek (godz. 17:00-18:30) oraz piątek (godz. 12:00-13:30). Będą to: spotkanie autorskie z Krystyną Kurczab-Redlich, reporterką wojenną, autorką bestsellerowych książek o Rosji, nominowaną przez Amnesty International do Pokojowej Nagrody Nobla (czwartek); wykład otwarty ppłk.dr. n. med. Zoltana Totha z Centrum Doskonalenia Medycyny Militarnej NATO „Osiągnięcia medycyny wojskowej podczas globalnej wojny z terroryzmem” (czwartek); wykład otwarty prof. Vakhtanga Maisaia „Region kaspijsko-kaukaski w okresie pozimnowojennym (piątek); warsztaty „Bezpieczeństwo w pracy urzędnika publicznego” prowadzone przez nadkom. DSC08242DSC08244DSC08245DSC08247DSC08253Dariusza Lorantego, eksperta ds. bezpieczeństwa, czołowego polskiego negocjatora policyjnego (piątek).

Polecamy również