Sukces „Broniewskiego” w Olimpiadzie Technicznej

bron tech1

W Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego miał miejsce Wojewódzki Etap Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (blok B- Wynalazczość).

1-sze miejsce zajęła Natalia Baka z klasy 1d- biologiczno-chemicznej Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. Uczennica weźmie udział w eliminacjach centralnych tej olimpiady, jednak uzyskana pozycja pozwala żywić nadzieję, że znajdzie się ona w gronie finalistów a może i laureatów konkursu. Natalia, chociaż jest dopiero uczennicą klasy pierwszej wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu prawa własności przemysłowej jak i wynalazków. Dobra pozycja w zawodach centralnych może dać jej możliwość wyboru nie tylko uczelni technicznych, ale i medycznych. Opiekunem Natalii był dyr. szkoły i nauczyciel matematyki- Rober Warda.

Drugie i trzecie miejsca w olimpiadzie wojewódzkiej zajęli uczniowie ZSZ ze Starachowic- Kosior Jakub i Norbert Kubik

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

bron tech2

Polecamy również