Profesjonalna pomoc psychologiczna- Gabinet w nowej siedzibie

DSC00164

DSC00150DSC00151DSC00157DSC00158DSC00159DSC00160DSC00162Gabinet i Pracownia Psychologiczna Magdalena Majewska” to miejsce znane już wielu osobom. Od blisko dwóch lat pomoc psychologiczną mogą tu uzyskać dzieci i młodzież do 18 roku życia, a także ich rodzice i opiekunowie. Nie ma dolnej granicy wieku, od której są tu przyjmowane dzieci, gdyż w wielu przypadkach jak najwcześniejsza pomoc – konsultacja czy diagnoza – daje podstawę do podjęcia właściwego działania mającego na celu zapewnienie dzieciom jak najlepszego rozwoju psychoruchowego i funkcjonowania w przyszłości.

Od września 2018 roku zakres usług „Gabinet i Pracownia…” został wzbogacony o zajęcia z pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą autyzmu, terapeutą ręki oraz socjoterapeutą. Dzięki temu każdy rodzic zgłaszający się tu ze swym dzieckiem może mieć pewność, że zostanie ono objęte jak najlepszą, kompleksową pomocą. Dużym zainteresowaniem i zadowoleniem cieszą się też zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) skierowane głównie do dzieci w spektrum autyzmu, ale też i do innych ujawniających trudności w sferze społeczno – emocjonalnej. Oferowane zajęcia realizowane są indywidualnie bądź grupowo w zależności od zgłaszanego problemu – jego rodzaju, stopnia nasilenia, predyspozycji indywidualnych dziecka.

Drugą równie ważną gałęzią działalności „Gabinet i Pracownia…” są badania psychologiczne kierowców realizowane w ramach psychologii transportu (kierowcy i kandydaci na kierowców w zakresie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; kierowcy TAXI; pojazdów uprzywilejowanych; instruktorzy nauki jazdy; egzaminatorzy; osoby starające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami) oraz operatorów i innych pracowników zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy.

W związku z tak różnorodną ofertą oraz otwartością na potrzeby klientów „Gabinet i Pracownia…” z dniem 1 czerwca 2019 roku zmienia swą dotychczasową siedzibę i obecnie będzie się mieścił na ul. Jana Pawła II 63B w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tu mogą Państwo liczyć na większe niż dotychczas powierzchnie gabinetowe, większą dostępność do specjalistów, a w najbliższym czasie również do jeszcze szerszego wachlarza usług znajdujących się w ofercie. Wszystko to jak zwykle w atmosferze dyskrecji i profesjonalizmu. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub pod numerem telefonu 507859131.

Polecamy również